Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego

A-G G-H H-M P-T T-Z

Zapraszamy do zakupu naszych książek! Wystarczy wypełnić formularz online.


WIKTOR TUREK, ed.
The Polish Past in Canada

Cena - $14

Jest to jedna z pierwszych publikacji Instytutu na temat Polonii kanadyjskiej. Książka jest poświęcona profesorowi Williamowi J. Rose, kanadyjczykowi specjalizującemu się studiach nad językiem i historią Polski, w rocznicę jego 75. urodzin. Sześć esejów, które zawarte są w tym tomie, dotyczy historii Polaków w Kanadzie, jak również stosunków polsko-kanadyjskich.
1960


WIKTOR TUREK
Polonica Canadiana. A bibliographical list of the Canadian Polish
Imprints, 1848-1957

Cena - $9

Jest to pierwsza bibliografia opublikowana przez Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, która zawiera listę publikacji łączących w sobie coś polskiego i coś kanadyjskiego. Jest to np. język, w którym książka została opublikowana lub na który została przetłumaczona; pochodzenie autora, edytora lub tłumacza; miejsce publikacji; temat publikacji, etc. Cała lista zawiera 779 tytułów wydanych drukiem pomiędzy 1848 a 1957 rokiem.
1958


WIKTOR TUREK
Sir Casimir S. Gzowski

Nakład wyczerpany

Jest to biografia Kazimierza Stanisława Gzowskiego, najwybitniejszego Polaka w historii imigracji polskiej w Kanadzie. Ten prawnik i inżynier był odpowiedzialny m.in. za projekt budowy mostu International Bridge na rzece Niagara. Zasłynął również jako twórca parku Niagara Falls Parks Commission i założyciel Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Lądowych. Książka przedstawia historię jego życia, od czasów przybycia do Ameryki po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r. aż do śmierci.
1957


MELCHIOR WAŃKOWICZ
Three Generations

Cena - $15

Jest to angielskie tłumaczenie książki Wańkowicza Tworzywo. Na przykładzie czterech życiorysów (fornala, robotnika, mieszczanina i żołnierza) autor opowiada o polskiej imigracji – o czynnikach, które zmuszają ludzi do wyjazdu i trudnej walce o przetrwanie w Kanadzie. Nie jest to reportaż w klasycznym rozumieniu tego słowa, lecz połączenie faktu i fikcji – w losy autentycznych osób Wańkowicz wplata postaci fikcyjne, czasami pisze też o wydarzeniach, które w rzeczywistości nie mają miejsca.
1973


JERZY WOJCIECHOWSKI
A Society in Search of Its Future. Poland 1992

Cena - $5

Broszura ta jest zbiorem szkiców prof. J. Wojciechowskiego przedstawionych na XXIII Annual Adam Mickiewicz Memorial Lecture na Carleton University w Ottawie. Autor charakteryzuje reżim komunistyczny w Polsce, a następnie lata przełomu, kiedy w Polsce zachodziły gwałtowne i głębokie zmiany. Analizuje również trzy kryzysy związane z tymi zmianami: polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Zauważa, że Polska początku lat 90. znajduje się w samym środku zmian. Trudno zatem przewidzieć efekt końcowy procesu przemian.
1992


ANDREW WOŹNICKI
Socio-religious Principles of Migration Movements

Nakład wyczerpany

Opis książki w przygotowaniu...


ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA-BOEHM
The Roots Are Polish

Cena - $17

Książka Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm to zapis rozmów z fascynującymi ludźmi, którzy dokonali w życiu czegoś znaczącego. Są wśród nich politycy, pisarze, naukowcy oraz pasjonaci oddani bez reszty swoim hobby. Trzech spośród nich to laureaci Nagrody Nobla. Wszyscy mieszkają w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych, a łączy ich jedno - polskie korzenie.
2004


VINCENT ZOLOBKA
Polonica Canadiana. A bibliographical list of the Canadian Polish Imprints, 1957-1970

Cena - $17

Polonica Canadiana V. Zolobki to kolejna - po publikacji W. Turka - lista bibliograficzna zawierająca tytuły polskie i polonijne wydane drukiem w latach 1958-1970. Wiedza o tych publikacjach pochodzi między innymi z polskich periodyków, gazet, dzienników, a także bibliografii opublikowanych w tamtym czasie w Polsce.
1978


A-G G-H H-M P-T T-Z


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: