Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Publications of the Canadian Polish Research Institute

A-G G-H H-M P-T T-Z

Zapraszamy do zakupu naszych książek! Wystarczy wypełnić formularz online.


ANDREW PAWŁOWSKI
Edward Koniuszy, the Sculptor

Cena - $17

Jest to biografia-album wielkiego rzeźbiarza, Edwarda Koniuszego, który należał do czołówki światowych rzeźbiarzy XX wieku, do grupy artystów, którzy tworzyli i tworzą nasze dziedzictwo kulturowe. Pierwsza część biografii ma charakter narracyjny i przedstawia historię życia i twórczości artysty, druga natomiast zawiera opisy rzeźb Koniuszego. Obie części książki poprzedzone są kolorowymi fotografiami prac artysty, które obrazują różnorodność jego zainteresowań.


RYSZARD A. PIOTROWSKI
Biographies of Polish Artists in Canada

Cena - $15

Książka, opublikowana z okazji 50-lecia istnienia Kongresu Polonii Kanadyjskiej, jest próbą zebrania w jednym miejscu biografii artystów polskiego pochodzenia pracujących w Kanadzie, m.in. dla społeczności polonijnej. Są wśród owych artystów malarze, rzeźbiarze, artyści graficy itd. Autor publikacji zakłada, że dzięki jego książce środowisko artystyczne będzie mogło prężniej współdziałać i tworzyć na imigracji.
1994


CZESŁAW SADOWSKI, LECH RAMCZYKOWSKI
Pomniki. Indiańskie lato

Cena - $12

Na książkę tę składają się dwie opowieści autobiograficzne - wspomnienia Polaków Czesława Sadowskiego i Lecha Ramczykowskiego. Obaj opisują wnikliwie swoje życie i doświadczenia, początkowo w Polsce, potem podczas II wojny światowej, a następnie w Kanadzie, która okazała się ich miejscem na ziemi.
1993


EDWARD SOLTYS
Black Ribbon Day

Cena - $20

Z tylnej okładki: "23 sierpnia, 1989, 50. rocznica Paktu Ribbentrop-Mołotow. O godz. 19. czasu lokalnego, blisko 2 mln osób bierze się za ręce, formując łańcuch ludzki ciągnący się na odległość ponad 600 kilometrów. Demonstracje w ponad 50 zachodnich miastach wspierają tę ideę. Black Ribbon Day 1989 był właściwie największym pokojowym protestem w historii. Z pewnością obfitował w najpoważniejsze konsekwencje."
2014


EDWARD SOŁTYS, BENEDYKT HEYDENKORN
Trwanie w walce

Cena - $14

Głównym tematem książki jest historia i program działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. Oprócz zagadnień związanych z historią stowarzyszenia, autorzy analizują, w jaki sposób doświadczenia wojenne polskich weteranów przekładają się na symbole, mity i rytuały, które potem towarzyszą życiu kombatantów. E. Sołtys i B. Heydenkorn zauważają, że weterani - w przeciwieństwie do innych grup polonijnych na imigracji - zachowują czystą formę polskości, której centrum jest kultura i religia.
1992


EDWARD SOŁTYS, RUDOLF K. KOGLER, eds.
Half a Century of Canadian Polish Congress

Cena - $20

Celem publikacji jest wnikliwa charakterystyka 50-lecia działalności Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Książka zawiera nie tylko skład osobowy zarządów Kongresu na przestrzeni lat, ale również opisuje działalność jego członków i przedstawia szereg pamiątkowych fotografii. Celem autorów i redaktorów książki było również opisanie historii Kongresu, biorąc pod uwagę złożony charakter jego działalności.
1995


EDWARD SOŁTYS
Parlament na obczyźnie

Cena - $14

Książka Parlament na obczyźnie przedstawia zarys historii Rządu Polskiego na Uchodźstwie podczas II wojny światowej oraz w latach powojennych aż do 1990 roku. Głównym tematem książki jest jednakże stworzenie w 1980 roku, a następnie rozwój i działalność Oddziału Rady Narodowej RP w Kanadzie.
2006

O książce w programie "Tydzień polski" TV Polonia (luty 2008)


WANDA STACHIEWICZ
Journey through History. Memoirs

Nakład wyczerpany

Książka wspomnień Wandy Stachiewicz Journey through History jest świadectwem odwagi i niepohamowanego pragnienia wolności, dowodem na istnienie prawdziwych wartości humanistycznych, które nie przestają obowiązywać nawet w obliczu wojny. Mimo okrucieństwa czasów i burzliwych zmian dziejowych, autorka zachowuje wiarę w człowieka i szacunek dla niego.


WIKTOR TUREK, ed.
Poles in Manitoba

Cena - $16

Studia W. Turka dotyczą zagadnień historycznych związanych z osadnictwem Polaków w prowicji preryjnej - Manitobie. Autor wnikliwie analizuje przyczyny imigracji i rozmieszczenie Polaków w środowiskach miejskich i wiejskich Manitoby. Śledzi również życie religijne imigrantów i obserwuje ich uczestnictwo w organizacjach przykościelnych. W końcowym rozdziale książki W. Turek zastanawia się nad stopniem adaptacji lub/i asymilacji Polonii manitobskiej ze społeczeństwem kanadyjskim.
1967


WIKTOR TUREK
The Polish-language Press in Canada

Nakład wyczerpany

Publikacja The Polish-language Press in Canada W. Turka zawiera listę polskich i polonijnych periodyków wydanych w okresie sześćdziesięciu lat (1900-1960). Część woluminu stanowi suplement książki Polonica Canadiana tegoż autora, w której zgromadził on tytuły publikacji polskich i polonijnych wydanych w latach 1848-1957. The Polish-language Press... gromadzi periodyki niezależnie od faktu, czy ich wydawcy byli Polakami czy też nie. Celem jest zebranie materiałów "z pierwszej ręki" dotyczących osadnictwa polskiego.
1962


A-G G-H H-M P-T T-Z


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: