Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego

A-G G-H H-M P-T T-Z

Zapraszamy do zakupu naszych książek! Wystarczy wypełnić formularz online.


BENEDYKT HEYDENKORN
Rodowód i pierwszy okres Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Cena - $7

Publikacja ta ukazuje się z okazji 50-lecia istnienia Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Przedstawia jedynie krótko i zwięźle zarys dziejów tej instytucji, skupia się natomiast na zasadniczych kwestiach programowych. Książka zawiera również aneksy w postaci przedruków autentycznych dokumentów, które naświetlają sytuację społeczno-polityczną w okresie tworzenia i rozrastania się Kongresu.
1995


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Topics on Poles in Canada

Cena - $12

Opracowanie Topics on Poles in Canada zawiera kolejny zestaw esejów skupionych wokół zagadnień polonijnych. Autorzy poruszają na przykład kwestie natury historycznej (np. Smith) i socjologicznej (R. Kogler, H. Radecki, J. Matejko). Bardzo ciekawa jest praca A. Markiewicz, która - na podstawie badań psychologicznych przeprowadzonych wśród uczniów szkoły średniej w Windsor - analizuje zagadnienia stereotypów przypisywanych Polakom.
1976


BENEDYKT HEYDENKORN, red.
Zawiedzeni. Rozczarowani. Zadowoleni. Pamiętniki imigrantów
1958-1981, tom IV

Cena - $14

Tom czwarty pamiętników imigrantów zawiera najlepsze prace nadesłane na kolejny konkurs pamiętnikarski ogłoszony w 1981 roku. Wspomnienia ilustrują życie codzienne na imigracji, proces adaptacji do nowych warunków życiowych, etc. Autorzy poświęcają również część swoich zapisków analizie sytuacji politycznej w komunistycznej Polsce od lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
1984


JADWIGA JURKSZUS-TOMASZEWSKA
Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie

Cena - $17

Książka J. Jurkszus-Tomaszewskiej to kronika życia kulturalnego emigracji w Kanadzie lat 1940-1990. Autorka "w sposób systematyczny przedstawia [...] może najważniejszy okres w rozwoju kultury polskiej w Kanadzie. Prezentowane pięćdziesięciolecie zapoczątkowane zostało przybyciem do Kanady dużej liczby osób wykształconych..." Jurszus stawia pytania o znaczenie kultury polskiej w świetle tożsamości i kultury kanadyjskiej.
1995


RUDOLF K. KOGLER
The Polish Community in Canada

Cena - $7

W książce The Polish Community in Canada R. Kogler przedstawia historię imigracji Polaków do Kanady, od jej zarania, czyli początków XIX wieku, kiedy uchodźcy polityczni z Polski podzaborowej szukali azylu zagranicą. Oprócz zarysu historycznego, autor zajmuje się zagadnieniami demograficznymi, a dokładnie rozmieszczeniem polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Część swojej pracy poświęca również szkołom polskojęzycznym oraz innym organizacjom etnicznym.
1976


RUDOLF K. KOGLER, EDWARD SOŁTYS
The Register of persons of Polish origin, actively engaged
in Canada in scholarly pursuits or scientific research

Cena - $5

Broszura ta to rejestr osób polskiego pochodzenia mieszkających w Kanadzie i zaangażowanych w badania naukowe. Jak czytamy we wstępie, celem tej publikacji jest podkreślenie znaczenia wkładu Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w naukę kanadyjską. Książka zawiera 149 nazwisk pracowników naukowych zatrudnionych na uniwersytetach kanadyjskich w roku akademickim 1990-1991.
1992


JAN KOWALIK
Prasa polska w Niemczech w latach 1945-1971

Cena - $7

Ta niewielkich rozmiarów książka przedstawia historię polskiej prasy w Niemczech od czasów zakończenia II wojny światowej do 1971 roku. J. Kowalik dzieli materiał badawczy ze względu na "strefy geograficzno-historyczne". Mamy zatem następujące sekcje: 1. prasa polska w amerykańskiej strefie okupacji Niemiec, 2. prasa polska w brytyjskiej strefie okupacji Niemiec, 3. prasa polska we francuskiej strefie okupacji Niemiec oraz 4. prasa polska w Niemieckiej Republice Federalnej.
1976


JACEK KOZAK, JOANNA LUSTANSKI, red.
Zwyczajna przeprowadzka. Pamiętniki imigrantów z Polski do Kanady 1988-2012

Cena - $25

Zwyczajna przeprowadzka to siódmy tom pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie - owoc czwartego konkursu pamiętnikarskiego ogłoszonego przez Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy w 2011 roku. Tym razem prezentujemy wspomnienia imigrantów przybyłych do Kanady w latach 1988-2012. Różnią się one znacząco od pamiętników publikowanych w latach wcześniejszych: ich autorzy są ludźmi wykształconymi, którzy przybyli do Kanady nie z powodów politycznych, ale ekonomicznych i rodzinnych.
2014


TADEUSZ W. KRYCHOWSKI, red.
Polish Canadian Scholars, Scientists, Writers & Artists

Nakład wyczerpany

Jest to siódma edycja spisu osób polskiego pochodzenia pracujących naukowo lub zajmujących się jakąś dziedziną artystyczną. Celem publikacji jest zebranie dokumentacji dla historyków i socjologów. Po raz pierwszy do spisu osób dołączony jest krótki esej B. Heydenkorna "Polish Contribution to Canadian Culture".
1970


TADEUSZ W. KRYCHOWSKI, red.
Polish Canadians: Profile and Image. A Collection of Studies

Cena - $10

Opracowanie pod redakcją T. Krychowskiego zawiera sześć esejów w języku angielskim oraz ich streszczenia w języku francuskim. Są to głównie referaty pierwotnie prezentowane przez członków Instytutu na różnego rodzaju konferencjach i sympozjach. Wątkiem przewodnim jest analiza żywotnych zmian społecznych, psychologicznych i demograficznych zachodzących w polskiej grupie imigracyjnej.
1969


TADEUSZ W. KRYCHOWSKI, red.
The Register of persons of Polish origin, actively engaged in Canada in scholarly pursuits or scientific research

Out of print

Jest to szóste wydanie rejestru osób polskiego pochodzenia, które zajmują się badami naukowymi w Kanadzie.
1968


JOANNA LUSTANSKI
Język polonijny w Kanadzie

Cena - $17

Język polonijny w Kanadzie to pierwsze opracowanie monograficzne języka polskiego w Kanadzie oparte na środowiskowych badaniach socjolingwistycznych. Opis zmian zachodzących w polszczyźnie imigrantów i pierwszego pokolenia polonijnego ma dwie podstawy porównawcze - język polski i język angielski. Autorka bada wszystkie warstwy systemu językowego: fonetyczno-fonologiczną, fleksyjną, słowotwórczo-leksykalną i składniową.
2009


EWA MORAWSKA, BENEDYKT HEYDENKORN, RUDOLF K. KOGLER
Poles in Toronto

Cena - $12

To wyjątkowe studium oparte jest na analizie badań ankietowych przeprowadzonych w 1978 roku wśród 8 tys. osób polskiego pochodzenia zamieszkujących Toronto i okolice (Greater Toronto Area). Autorzy prezentują zarówno dane demograficzne, jak i socjo-ekonomiczne. Analizują również zagadnienia językowe i kulturowe takie, jak: porozumiewanie się w języku polskim, uczestnictwo w organizacjach polonijnych i wydarzeniach upamiętniających ważne momenty historyczne oraz kwestie uczestnictwa Polonii w kanadyjskim życiu publicznym.
1982


A-G G-H H-M P-T T-Z


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: