Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego

A-G G-H H-M P-T T-Z

Zapraszamy do zakupu naszych książek! Wystarczy wypełnić formularz online.


W.E.S. HENOCH
One Man Many Lives

Cena - $14

One Man Many Lives to autobiografia żołnierza, żeglarza, farmera i badacza. Oprócz historii związanych z dzieciństwem, jak również opowieści wojennych w armii, W.E.S. Henoch opisuje swoją karierę naukową i podkreśla satysfację, która mu towarzyszyła w wyprawach naukowych, kiedy odkrywał sekrety natury Gór Skalistych w Kanadzie, kanadyjskiej Arktyki i obszarów podbiegunowych.


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
A Community in Transition: The Polish Group in Canada

Cena - $14

Książka jest zbiorem esejów na temat zmian zachodzących w polskiej grupie etnicznej w Kanadzie. Autorzy dyskutują różne zagadnienia społeczne, np. przełączanie kodów językowych (Kojder, Kogler), znaczenie polskich organizacji i zaangażowanie ich członków w działalność w owych organizacjach (Glogowski, Heydenkorn) oraz wpływ polskiej sztuki na sztukę kanadyjską (Pawlowski). Książka zawiera też rozdział na temat historii i działalności Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, w związku z 30. rocznicą jego powstania.
1985


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
"Ale i słaby nie zginie". Różne oblicza Kanady. Pamiętniki imigrantów polskich 1981-1989, tom V

Cena - $17

Piąty tom pamiętników imigrantów zawiera wspomnienia przesłane do Instytutu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1989 roku. Celem konkursu - tak jak i poprzednich - było zobrazowanie prawdziwego życia na imigracji. Forma literacka nie była wyznacznikiem wartości pamiętnika; liczyła się treść i przeżycia autorów.
1990


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
From Prairies to Cities: Papers on the Poles in Canada

Cena - $9

Książka zawiera zapis referatów na temat Polaków w Kanadzie, które zostały zaprezentowane na VII Światowym Kongresie Socjologii w 1975 roku. Celem odczytów było wzbudzenie zainteresowania problemami polskiej grup etnicznej w Kanadzie wśród uczestników konferencji. Pośród autorów referatów znaleźli się prof. A. Matejko, B. Heydenkorn, H. Radecki, J. Adolf i P. Taras.
1975


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Heritage and Future: Essays on Poles in Canada

Cena - $14

Publikacja Heritage and Future zawiera wystąpienia uczestników sympozjum, zorganizowanego z okazji trzydziestolecia istnienia Instytutu. Jak zaznaczono w referatach, głównym celem Instytutu jest podkreślenie znaczenia przechowywania i porządkowania materiałów dotyczących Polonii. Prezentacje uczestników sympozjum dotyczą w związku z tym spraw takich jak fale imigracji, zmiany społeczne w grupie polonijnej analizowane w perspektywie statystycznej, zmiany w prawie polskim dotyczącym emigracji na stałe, etc.
1988


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Memoirs of Polish Immigrants in Canada, vol. I, II, III

Nakład wyczerpany

Jest to angielskie wydanie jedenastu pamiętników imigrantów przedstawionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy. Pamiętniki te zostały zebrane w ciągu lat 1971-1974. Ich autorzy to farmerzy, pracownicy fizyczni, a także profesjonaliści w wielu dziedzinach. Różni ich wiek, poziom edukacji, staż na imigracji, ale łączy jedno - historia życia w Kanadzie, o której warto opowiedzieć.
1979


BENEDYKT HEYDENKORN
Organizational Structure of the Polish Canadian Community. The Federation of Polish Societies in Canada

Cena - $12

Ta dwujęzyczna monografia opisuje różnorodność życia organizacyjnego Polonii kanadyjskiej. Dotyczy to zarówno instytucji zorientowanych kulturowo, jak i zorientowanych politycznie. We wstępie czytamy: Heydenkorn "illuminates the different approaches to that half world, mysterious to Anglo-Canadians, that the immigrant finds himself in - between the ways, demands, problems and loyalties of the country of origin, the local community here and the attempt to reconstitute the ethnoculture in all of North American Polonia" (p. 7).
1979


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie, tom I

Cena - $14

Jest to pierwsza edycja pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie, które przesłane zostały do Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego jako odpowiedź na konkurs pamiętnikarski ogłoszony w 1971 roku. Apel konkursowy był publikowany kilkrakrotnie w gazetach polonijnych w całej Kanadzie. Niniejsza edycja zawiera pięć najlepszych pamiętników, które otrzymały główne nagrody w tym konkursie.
1975


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie, tom II

Cena - $14

Tom drugi pamiętników polskich imigrantów w Kanadzie zawiera - podobnie jak tom pierwszy - historie losów imigracyjnych nadesłanych na pierwszy konkurs pamiętnikarski ogłoszony przez Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy w 1971. Tom ten poprzedzony jest esej socjologicznym pt. Świadectwa losu polskich imigrantów autorstwa B. Heydenkorna, redaktora wydania.
1977


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie, tom III

Cena - $14

Trzeci tom pamiętników imigrantów zawiera siedem historii Polaków w Kanadzie, którzy wzięli udział w konkursie pamiętnikarskim Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego. Wydanie to - oprócz pamiętników - zawiera słownik wyrazów, wyrażeń oraz nazw geograficznych angielskich, ukraińskich i rosyjskich, przetłumaczonych na polski, których autorzy użyli w swoich zapiskach.
1978


BENEDYKT HEYDENKORN, ed.
Past and Present: Selected Topics on the Polish Group in Canada

Cena - $12

Książka Past and Present zawiera eseje na temat polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Autorzy podejmują tematy takie, jak: polityka wielokulturowości (S. Haidasz), szkoły polskie (H. Radecki), bibliografia publikacji polonijnych, tzw. Polonica Canadiana (W. Żolobka), etc. Bardzo ciekawy jest materiał przedstawiony przez R. Koglera i B. Heydenkorna, którzy posiłkując się statystykami, analizują problem przynależności etnicznej w kontekście ogólnego rozwoju i zmian zachodzących w społeczeństwie kanadyjskim.
1974


A-G G-H H-M P-T T-Z


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: