Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Publikacje Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego

A-G G-H H-M P-T T-Z

Zapraszamy do zakupu naszych książek! Wystarczy wypełnić formularz online.


-
Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich 1988-1998
Wladyslaw & Nelli Turzanski Foundation

Cena - $14

Książka opisuje historię fundacji Nelli i Władysława Turzańskich i przedstawia biografie jej twórców. Celem fundacji jest wspieranie publikacji mających na celu demaskowanie fałszu, jaki wprowadzał komunizm w Polsce po drugiej wojnie światowej. Książka zawiera również listę laureatów fundacji, zarówno osób, jak i instytucji, a także przedstawia noty biograficzne jej dyrektorów.
1998


-
Ogniwa jednego łańcucha. 50 lat Federacji Polek w Kanadzie

Cena - $17

Książka upamiętnia półwiecze działalności Federacji Polek w Kanadzie. Zawiera historie prawie wszystkich istniejących w ciągu 50 lat ogniw. Ogniwa jednego łańcucha to praca zbiorowa, zawierająca wywiady i wspomnienia członkiń federacji; praca powstała z inicjatywy Anny Szufnary, przewodniczącej Zarządu Głównego, pod redakcją Anny Łabieniec.
2006


-
Polishness: Roundable Discussion

Cena - $7

Broszura została opublikowana w związku z konferencją "Polish in North America" zorganizowaną w 1980 roku przez Multicultural History Society of Ontario oraz przez the University of Toronto Ethnic and Immigration Studies Program. Książka zawiera referaty wygłoszone na tej konferencji, jak również zapisy dyskusji z nimi związane.
1983


DOROTA BIEŻANEK
Fundusz Wieczysty Milenium

Cena - $14

Historia Funduszu Wieczystego Milenium jest głównym tematem książki D. Bieżanek. Autorka wnikliwie analizuje początki funduszu, jak również jego rozwój i działalność (np. historię gry "bingo", która przynosiła funduszowi znaczące zyski w latach 70. i 80.). Celem funduszu jest promowanie kultury polskiej i pomoc finansowa studentom polskiego pochodzenia oraz polskim bibliotekom, instytucjom akademickim, harcerzom i innym organizacjom polonijnym działającym w Kanadzie.
2001


JAN BOROWCZYK-FORESTER
In Search of Freedom

Cena - $14

Jan Borowczyk, pseudonim wojenny Forester, opisuje szczegółowo przygody, których doświadczył w życiu. Swoje losy dzieli na trzy etapy: czasy przedwojenne w Polsce, czasy drugiej wojny światowej i lata powojenne spędzone w Anglii i Kanadzie. Autor dedykuje swoją autobiografię rodzinie, wierząc, że umocni ona więzy rodzinne z dziećmi i pomoże im w zrozumieniu swoich polskich korzeni, z których powinny być dumne.
2000


FRANCISZEK BRATEK-KOZŁOWSKI
Życie z bagnetem i lancetem

Cena - $14

Książka jest zbiorem wspomnień autora dotyczących jego życia i życia jego przyjaciół. F. Bratek-Kozłowski opisuje fakty i zdarzenia, biorąc pod uwagę tło polityczne oraz nastroje społeczne i nadzieje, które towarzyszyły jego pokoleniu po zakończeniu drugiej wojny światowej. Autor opowiada również o swojej pracy lekarza i przytacza różne teorie z dziedziny gerontologii, nauki o procesach starzenia się.
1989


LECH & GRAZYNA GALEZOWSKI
In the Footsteps of Polish Pioneers in the Canadian Prairies

Cena - $30.

W sprawie zakupu albumu, prosimy o kontakt: institute@canadianpolishinstitute.org

Autorzy tego wyjątkowego albumu spędzili ponad 15 lat, przemierzając kanadyjskie prerie w poszukiwaniu kościołów i kaplic, by odkryć częstokroć zaginione miasteczka i wioski polskich pionerów. Zachowanie tej niezwykłej historii i pamięci o tej minionej epoce jest życiowym osiągnięciem Grażyny i Lecha Gałęzowskich.
2018


TADEUSZ GRYGIER
Sprawiedliwość, czyli istota moralności, zdrowia i prawa

Cena - $17

Książka profesora T. Grygiera przedstawia nowatorską koncepcję prawa karnego, w której unika się tradycyjnego rozumienia pojęcia winy. Powstała w oparciu o Kodeks Sprawiedliwości tegoż autora, który dowodzi, że w charakterze wyroku przestępca powinien otrzymać "zgodne z prawem, trudne, ale możliwe do wykonania zadanie" (s. ix). Książka stawia zasadnicze pytania zarówno w kwestii moralności, jak również nauki i prawa.
2006


TADEUSZ GRYGIER
Exile: The Road to Knowledge. Fragments of an Intellectual Autobiography

Cena - $14

Książka jest rodzajem autobiografii intelektualnej autora. Zawiera dyskusje z różnych dziedzin nauki: prawa, historii, literatury, filozofii etc. Jest zmaganiem intelektualnym pomiędzy niewolą a wolnością, w obliczu wojny, deportacji i ludobójstwa. T. Grygier pisze z perspektywy naocznego świadka i aktywnego uczestnika ważnych wydarzeń historycznych, w kontekście swoistej filozofii, którą przez lata opracowywał.
2002


A-G G-H H-M P-T T-Z


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: