Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Biografie członków

Iwona Buczkowska

Dr Iwona Bogorya-Buczkowska
Członek / Były dyrektor

Iwona Bogorya-Buczkowska była wieloletnim wiceprezesem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego oraz prezesem Federacji Polek w Kanadzie. W przeszłości była również wiceprezesem Provincial Council of Women. Z ramienia Kongresu Polonii Kanadyjskiej zajmowała stanowisko dyrektora Canadian Ethnocultural Council in Ottawa. Iwona jest długoletnim członkiem Canadian Ethnic Media and Artists Club (CEEMA). Jest autorką wielu artykułów publikowanych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje jako Inspector w sekcji Private Career Colleges w ontaryjskim Ministry of Training, Colleges and Universities. Prowadzi również zajęcia ze studentami na University of Toronto. Za swoją wieloletnią pracę dla Polonii otrzymała nagrodę Queen Elizabeth II Golden Jubilee Award oraz order "Polonia Restituta".


Aleksandra Borkowska

Dr Aleksandra Borkowska
Członek / Partner badawczy

Aleksandra Borkowska jest praktykującym psychologiem oraz naukowcem. Doktorat z zakresu psychologii stresu i psychologii międzykulturowej obroniła w 2007 roku i od tego czasu jest adiunktem w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działania zawodowe Aleksandry (publikacje, wystąpienia konferencyjne, szkolenia, komentarze w mediach) koncentrują się wokół problemów psychologii stresu, dobrostanu psychicznego człowieka, m.in. imigrantów polskich w Kanadzie i Holandii, w perspektywie międzykulturowej oraz edukacji.


Tomasz Frydel

Mgr Tomasz Frydel
Członek

Tomasz Frydel jest studentem studiów doktoranckich w zakresie historii na University of Toronto. Tytuł magistra uzyskał na Brandeis University. Jego zainteresowania dotyczą historii współczesnej Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, nacjonalimu, II wojny światowej oraz holokaustu. Będąc sam imigrantem z Zabrza, który najpierw osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, a potem w Kanadzie, interesuje się specyfiką doświadczeń imigrantów polskich w Kanadzie. Tomasz bierze udział w licznych konferencjach naukowych i publikuje swoje prace m.in. w periodyku Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Dołączył do Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w 2012 roku.


Magdalena Goledzinowska

Dr Magdalena Golędzinowska
Członek

Magdalena Golędzinowska urodziła się i wychowała w Warszawie. Otrzymała doktorat z lingwistyki na Uniwersytecie Torontońskim w 2007 roku. Od momentu przyjazdu do Kanady brała aktywny udział w życiu Polonii, uczestnicząc w tańcach ludowych, a następnie ucząc ich jako instruktor. Pracowała również w szkole polskiej, występowała na wieczorach poezji i współpracowala z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Magda interesuje się zagadnieniami związanymi z integracją imigrantów i tworzeniem kultury oraz kształceniem osób dorosłych. Obecnie pracuje w dziale badań na Uniwersytecie Torontońskim w Scarborough oraz włącza się w życie Szkoły Polskiej w Scarborough. Do grona członków Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego dołączyła w 2011 roku.


Joanna Górska

Joanna Górska
Członek

Joanna Górska studiuje trzy kierunki na Uniwersytecie Torontońskim: wiolonistykę, historię i politologię. Jako wiolonczelistka bierze udział w wydarzeniach artystycznych i dyplomatycznych, promując polską kulturę na poziomie międzynarodowym. Joanna włada biegle trzema językami i zajmuje się tłumaczeniami tekstów w Kanadzie i poza nią. Jako laureatka konkursu recytatorskiego organizowanego przez Fundację S.W. Reymonta reprezentowała Polonię kanadyjską w konkursie recytatorskim w Polsce. Jej zainteresowania badawcze dotyczą doświadczeń imigracyjnych Polaków, związanych z wojną i zmianami politycznymi.


Jacek Kozak

Mgr Jacek Kozak
Członek

Jacek Kozak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym zdobył tytuł magistra w dziedzinie anglistyki. W roku 1998 ukończył wydział historii na Uniwersytecie Torontońskim, gdzie uzyskał również stopień magistra. Przez 35 lat Jacek był dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizyjnym w Polsce, Kanadzie i USA. Obecnie zajmuje się przede wszystkim popularyzacją osiągnięć Polonii kanadyjskiej w środowisku Kanadyjczyków angielskojęzycznych, dla których napisał książkę How the Polish Created Canada (2011). Jest również autorem zbioru szkiców reporterskich pt. Szkice z bobrem (2005) oraz współautorem słownika biograficznego Polacy w Kanadzie (2006).


Regina Olszowka

Regina Olszówka
Członek

Regina Olszówka jest absolwentką Communication Studies na York University w Toronto. Jest laureatką nagrody Eric Koch and Jerry Durlak dla najlepszego studenta w dziedzinie Media, Politics and Policy and Communication and Technology. Na George Brown College, uzyskała dyplom z marketingu oraz certyfikat z dziedziny edytorstwa i publikacji internetowych. Regina ma ponad 9 lat doświadczenia w pracy administracyjnej, planowaniu, marketingu i komunikacji. Jest wolontariuszką w organizacjach promujących edukację bez przemocy i porozumienie międzykulturowe. Jest członkiem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego od 2011 roku. Obecnie mieszka w Calgary, w prowincji Alberta.


Patryk Polec

Dr Patryk Polec
Członek

Dr Patryk Połeć jest adjunktem na University of Ottawa, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii współczesnej Europy. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii imigracji i etniczności, inwigilacji, radykalizmu dwudziestowiecznego i historii militarnej. Jest autorem Hurrah Revolutionaries: The Polish Canadian Communist Movement, 1918-1948 (McGill-Queen's University Press: 2015) oraz redaktorem książki Kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski: Pamiętnik z wojny na morzu 1939-1943 (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 2014). Publikuje w znanych periodykach naukowych. Jest członkiem Instytutu od 2011 roku.


Anna Reczynska

Dr hab. Anna Reczyńska
Członek / Partner badawczy

Anna Reczyńska jest profesorem historii i kierownik Zakładu Kanady w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania oraz praca dydaktyczna i badawcza koncentrują się wokół historii Kanady (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etnicznej i relacji etnicznych w Kościele katolickim), dziejów grupy polskiej w Kanadzie oraz historii procesów migracyjnych z ziem polskich. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, wśród nich dwóch monografii książkowych: Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym (1986) oraz Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945 (1997).


Stan Skrzeszewski

Mgr Stan Skrzeszewski
Członek

Stanisław (Stan) Skrzeszewski jest synem polskiego ułana, który walczył w II wojnie światowej i zaszczepił synowi miłość do spraw polskich. Stan jest nie tylko Polakiem, ale i Kanadyjczykiem, jego zainteresowania koncentrują się zatem na historii i kulturze polsko-kanadyjskiej. W życiu zawodowym pracował jako bibliotekarz oraz specjalista w zakresie zarządzania. Na emeryturze zajmuje się projektami twórczymi, takimi jak pisanie historii, poezji oraz organizowanie kawiarni filozofów i tym podobne. Jest kuratorem twórczej pamięci (Curator of Creative Memories) oraz kuratorem przy Muzeum i Archiwum Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych im. Płk. Pilota Bolesława Orlińskiego przy Wawel Villa w Mississauga. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło 2 w London, Ontario.


Camilla Szczesniak

Camilla Szczesniak
Członek

Kamila Szczesniak ukończyła studia antropologiczne na University of Toronto. Uzyskała również specjalizację z języka polskiego i literatury. Obecnie pracuje w bibliotece uniwersyteckiej Robart's Library. Jako wolontariuszka działa w Ward 6 Community Action Team, gdzie służy jako tłumacz z języka angielskiego i polskiego w zakresie spraw dotyczących praw mieszkańców. Kamila dołączyła do Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w 2012 roku. Początkowo jako wolontariuszka pomagała digitalizować archiwa Instytutu, przede wszystkim mikrofilmy przedwojennych gazet polonijnych, następnie jako członek zajmuje się tłumaczeniami pamiętników imigrantów nadesłanych na ostatni konkurs pamiętnikarski.


Tom Urbaniak

Dr Tom Urbaniak
Członek

Dr Tom Urbaniak jest politologiem na Cape Breton University w Sydney, w Nowej Szkocji. Studiował na University of Toronto i University of Western Ontario, gdzie specjalizował się w problemach władz lokalnych i ogólnokanadyjskich. Jest autorem m.in. Action, Accommodation, Accountability: Rules of Order for Canadian Organizations; Her Worship: Hazel McCallion and the Development of Mississauga; Farewell, Town of Streetsville: The Year Before Amalgamation. Tom interesuje się sprawami Polonii kanadyjskiej - obecnie prowadzi badania na temat grup polonijnych w małych skupiskach we wschodniej Kanadzie. Dr Urbaniak jest członkiem zarządu Heritage Canada Foundation i zarządu Heritage Trust of Nova Scotia oraz członkiem rady powierniczej w Cape Breton Regional Library Board.


Malgorzata Walczyk

Małgorzata Wałczyk
Członek

Małgorzata Wałczyk ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskując tytuł magistra w zakresie edytorstwa i językowego kreowania wizerunku. W zakres swoich zainteresowań wpisuje wspołczesną literaturę polską oraz media. Oba te zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w jej pracy magisterskiej poświęconej twórczości Mirosława Nahacza. Doświadczenie edytorskie nabyła dzięki wieloletniej działalnosci w radiu studenckim, lokalnych gazetach oraz współpracy z wydawnictwami. Początkowo współpracowała z Instytutem jako wolontariusz, robiąc korekty publikacji Instytutu. W 2014 dołączyła do grona członków naszej organizacji.


Anna Wolanczyk

Dr Anna B. Wolańczyk
Członek

Anna B. Wolańczyk jest psychoterapeutką i doradcą z wieloletnim doświadczeniem w terapii indywidualnej oraz terapii par. Jest absolwentką akredytowanego programu dla psychoterapeutów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pisze pracę doktorską na temat polskich imigrantów w Kanadzie oraz prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Toronto i w Mississaudze. Zajmuje się m.in. depresją, zaburzeniami lękowymi, problemami w związkach oraz problemami związanymi ze zmianami życiowymi, w tym z imigracją. Jest autorką warsztatów dla imigrantów Goal Attainment Program for Immigrants.


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: