Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Odczyty i konferencje

Liczne kontakty naukowe oraz członkostwo w organizacjach międzynarodowych zapewnia Instytutowi uczestnictwo w konferencjach naukowych. Na przykład, w sierpniu 1974 roku Instytut wziął udział w VIII Światowym Kongresie Socjologów, który odbył się w Montrealu. Ponad 2500 socjologów z całego świata przybyło na tę konferencję. Z ramienia Instytutu zorganizowano tam workshop, którego celem było przedstawienie problemów polskiej społeczności w Kanadzie. Przewodniczył mu ówczesny dyrektor Instytutu, Rudolf K. Kogler. Zaprezentowano tam następujące odczyty: Memoirs of Polish Pioneers in Canada Benedykta Heydenkorna; Polish Peasants in Canadian Prairies Joanny Matejko; Leaders and Influentials in the Toronto Polish Ethnic Group Henryka Radeckiego; Problems of the Polish political Emigres in Canada Jacka Adolfa; Pastoral Care for the Immigrants ojca Piotra Tarasa.

Instytut zorganizował wiele prezentacji i odczytów, które miały na celu przedstawienie różnych problemów społeczności polonijnej, jak również wzbudzenie zainteresowania działalnością Instytutu wśród Polonii. Dla przykładu, trzy pierwsze wykłady skupiły się wokół następujących zagadnień przedstawionych przez członków Instytutu:

  • Psychological aspects of success of Polish immigrants in Canada [Społeczne aspekty sukcesu polskich imigrantów w Kanadzie], dr V. Szyryński.
  • Sociological picture of Canadian Polonia [Socjologiczny obraz Polonii kanadyjskiej], B. Heydenkorn.
  • The future of Polonia. Problems and possibilities [Przyszłość Polonii. Problemy i możliwości], dr J. Wojciechowski.

W ostatnich latach Instytut kilkakrotnie gościł na konferencjach polonijnych w Polsce i w Kanadzie, organizuje również odczyty na tematy polonijne. Lista wybranych referatów:

  • How the Polish Created Canada, prezentacja książki Jacka Kozaka w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, Toronto, 26 października 2012.

  • How Polish Immigrants in Canada Play with English Words [Jak Polonia kanadyjska bawi się słowami angielskimi], dr Joanna Lustanski. Wykład w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Toronto, 27 czerwca, 2012.
  • Polish Graduate Migrants in the UK, Agnieszka Szewczyk (doktorantka na wydziale geografii, Loughborough University, Wielka Brytania). Odczyt w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Toronto, 20 kwietnia 2012 r.
  • Ethnic Self-Identity of the Polish Minority Group in Canada [Tożsamość etniczna Polonii kanadyjskiej], dr Joanna Lustańska. Konferencja młodej Polonii Quo Vadis 3 "Tools for Success", Toronto, 13-15 maja 2011 r.
  • Działalność niepodległościowa Polonii kanadyjskiej, dr Edward Sołtys. Konferencja pt. Niepodległościowe uchodźstwo polskie w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie jałtańskim 1945-1990, Warszawa-Łazienki Królewskie (Podchorążówka), 22-24 października 2009 r.
  • Działalność Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto. Polonia kanadyjska z pomocą Polsce, dr Edward Sołtys. Konferencja pt. Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród polski od społeczności międzynarodowej w latach 1981-1989, Zielona Góra, 7-9 września 2009 r.
  • Organizacje naukowe w Kanadzie - działalność i formy współpracy z Polską, dr Iwona Bogorya-Buczkowska, dr Maria Budziakowska. I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, 8-11 września 2005 r., Kraków. Organizatorami były Polska Akademia Umiejętności oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

 


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: