Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Historia

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy (KPIB) powstał 12 września 1956 r. dzięki wielkiej pasji dr. Wiktora Turka i pomocy przychylnej grupy osób, do której należeli A. Malatyński, A. Janicki, B. Heydenkorn, B. Boreysza, G. Kaczanowski, T. Lubaszewski, A. Łagowski, J. Łopuszański, T. Sawaszkiewicz i P. Staniszewski. 

Instytut - w zamyśle W. Turka - miał być ośrodkiem badawczym Polonii kanadyjskiej dysponującym archiwum i biblioteką oraz prowadzącym działalność wydawniczą. Podczas pierwszego spotkania założycieli, W. Turek wyjaśnił, że "istnieje rzeczywista potrzeba wśród Polonii kanadyjskiej, aby powołać do życia instytucję badawczą odpowiedzialną za studia nad problemami związanymi z rozwojem polskiej grupy etnicznej w Kanadzie, która stanowi zasadniczy zręb populacji kanadyjskiej i współtworzy kulturę kanadyjską".

Pierwsza siedziba Instytutu mieściła się w Domu Koła nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy ul. 783 College St. Warunki były tak skromne, że dr W. Turek zmuszony był prowadzić biuro Instytutu w swoim prywatnym mieszkaniu. Do siedziby przy 288 Roncesvalles Ave. Instytut został przeniesiony dopiero w 1974 roku. Następnie po blisko 40 latach, w 2012 roku, z powodu sprzedaży budynku przy Roncevalles, Instytut został zmuszony do znalezienia nowego lokum. Dzięki ogromnej uprzejmości i życzliwości parafii polskiej MB przy Daveport St., archiwa organizacji zostały umieszczone na jej terenie.

Dr W. Turek był prezesem Instytutu aż do swojej śmierci w 1963 roku. Następnie - do 1972 - stanowisko to zajmował dr Tadeusz Krychowski, z zawodu prawnik. Kolejnym prezesem został Rudolf K. Kogler, ekonomista, a po jego kadencji tytuł prezesa Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego otrzymał w 1995 socjolog dr Edward Sołtys. Dr Sołtys zarządzał Instytutem do 2011 roku, kiedy zdecydował się ustąpić ze stanowiska z powodów zdrowotnych. Na zebraniu rocznym członków Instytutu nowym prezesem wybrano dr Joannę Lustańską.

W 1986 roku Instytut obchodził swoje trzydziestolecie. Z tej okazji odbyło się sympozjum "Protecting the Polish Cultural Heritage". Jego członkowie, zainteresowani historią i rozwojem grup etnicznych w Kanadzie, jak również ich dziedzictwem, reprezentowali różne organizacje i stowarzyszenia. I tak na przykład, Myron Momryk reprezentował Public Archives, Eugene Martel wystąpił w imieniu Ontario Archives, Krzysztof Gebhard - w imieniu Saskatchewan Archives. W sympozjum wzięła udział również Mary Stevens, dyrektor sekcji East European and Slavic biblioteki University of Toronto.

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy jest jedną z wielu polonijnych instytucji utworzonych przez imigrantów po II wojnie światowej. Przeżywszy ponad 55 lat, z niecierpliwością czekamy kolejnego jubileuszu.


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: