Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Zarząd

Prezes
Dr Joanna Lustański

Joanna Lustański jest doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, 2005). W czasie studiów doktoranckich, oprócz prowadzenia zajęć ze studentami, pracowała w Wydawnictwach Naukowych PWN i w Gazecie Wyborczej. Jest nauczycielem akademickim w zakresie języka polskiego i lingwistyki stosowanej i teoretycznej na McMaster University w Hamiltonie. Autorka publikacji na temat Polonii kanadyjskiej, m.in. książki Język polonijny w Kanadzie; publikuje w periodykach naukowych, jak np. Poradnik Językowy, Przegląd Humanistyczny, Linguistica Atlantica, and The International Journal of the Sociology of Language. W latach 2012-2013 wraz z telewizją OMNI TV nagrała cykl wywiadów telewizyjnych poświęconych językowi polonijnemu.   Joanna jest również absolwentką University of Toronto, gdzie ukończyła studia podyplomowe, uzyskując Project Management Certificate. Pracuje w dziale komunikacji i marketingu w biurze wicerektora ds. studenckich na York University w Toronto. Joanna jest członkiem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego od 2004 roku; została wybrana na stanowisko prezesa w 2011 roku.


Wiceprezes
Dr Michał Kasprzak

Michał Kasprzak uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii na University of Toronto. Jego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej Polski, porównań socjalizmu i komunizmu, teorii nacjonalizmu w zestawieniu z teoriami asymilacji i akulturacji. Michał interesuje się również Polonią amerykańską oraz historią szpiegostwa amerykańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnych latach Zimnej Wojny. Publikuje w Canadian Slavonic Papers, Nationalities Papers, The Polish Review, and Critique: A Journal of Socialist Theory. Otrzymał wiele nagród za osiągnięcia naukowe. Obecnie wykłada historię nowożytną i stosunki międzynarodowe na Ryerson University; zajmuje się również zagadnieniami edukacji cyfrowej.


Wiceprezes
Dr Edward Sołtys

Edward Sołtys zajmował stanowisko prezesa Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w latach 1995-2011, jednakże działał w tym Instytucie już od 1988 roku. Edward przyjechał do Kanady w 1987 roku. Z wykształcenia jest socjologiem, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie pracował jako adiunkt w Instytucie Socjologii, a następnie jako adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prowadząc wykłady i ćwiczenia z metod i technik badań socjologicznych. W latach 1997-2002 był członkiem Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, 2000-2003 Zarządu Okręgu partii Canadian Alliance. Współpracownik pism polonijnych: Goniec, Nowy Kurier (Toronto) i Tygodnik Polski (USA). W 2000 roku odznaczony Srebrną Odznaką Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Edward jest autorem szeregu artykułów naukowych z dziedziny socjologii organizacji, publikował w Studiach Filozoficznych, Studiach Socjologicznych, Prakseologii, Organizacji i Zarządzaniu, Przeglądzie Organizacji, Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Ekonomice i Organizacji Pracy. Jest autorem książek na temat Polonii kanadyjskiej: Half a Century of Canadian Polish Congress, Parlament na obczyźnie, Trwanie w walce, Road to Freedom. Jego ostatnia publikacja (2014) to Black Ribbon Day - książka dokumentująca historię ruchu Dzień Czarnej Wstążki upamiętniającego ofiary nazizmu i stalinizmu.


Sekretarz
Dr Gabriela Pawlus Kasprzak

Gabriela Pawlus Kasprzak jest doktorantką na wydziale historii na University of Toronto. Jej praca doktorska skupia się na analizie relacji między religią a nacjonalizmem wśród polskich imigrantów w Kanadzie w okresie międzywojennym. Gabriela zajmuje się również zagadnieniami tożsamości etnicznej oraz problemami diaspory w zestawieniu z konceptem kraju rodzinnego. Publikuje w Polish American Studies i Historical Studies; pracowała jako redaktor wydania specjalnego Polish American Studies poświęconego historii Polaków w Kanadzie; współredagowała hasła do The Polish American Encyclopaedia. Jej działalność naukowa została nagrodzona przez Social Sciences and Humanities Research Council Doctoral Fellowship, the Ontario Graduate Scholarship oraz the Skalny Civic Achievement Award.


Renata Czyzycka

Skarbnik
Renata Czyżycka

Renata Czyżycka jest certyfikowaną księgową, członkiem Certified General Accountants Association of Ontario. Od 2007 roku, pracuje w Mongrel Media, firmy zajmującej się rozpowszechnianiem filmów krajowych i zagranicznych na rynku kanadyjskim. Wolny czas lubi spędzać, pracując w swoim ogrodzie. Lubi też gotowanie i jest miłośnikiem podróży. W styczniu 2015 roku, została członkiem i skarbnikiem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego.


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: