Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

The Canadian Polish Research Institute

Zał. 1956

Archiwizowanie materiałów

Zasadniczym zadaniem Instytutu było i jest - zgodnie ze statutem - zbieranie dokumentów i docieranie do źródeł informacji na temat Polonii w Kanadzie. Już pierwsi dyrektorzy Instytutu zdawali sobie sprawę z potrzeby "nadrobienia" czasu - wiele archiwów na temat imigracji szybko mogło zostać zaprzepaszczone. Stopniowo zatem, począwszy od małej kolekcji broszur, przez pamiątkowe książki na temat różnych organizacji, Instytut doprowadził do utworzenia biblioteki, wyspecjalizowanej i nieźle wyposażonej.

Archiwa, mimo że przywodzą na myśl "petryfikację" wydarzeń, ich zamknięcie w czasie, są tak naprawdę dowodem ludzkiej aktywności. Aktywność polskiej grupy w Kanadzie jest nieodwołalnie związana z aktywnością społeczeństwa kanadyjskiego jako całości. Warto pamiętać, że ta cecha społeczna ma zasadnicze znaczenie w każdym społeczeństwie, ponieważ warunkuje jego przyszły rozwój.

O archiwach można powiedzieć, że są "aktem urodzenia" narodu. Jest to zbiorowa pamięć narodu ujęta w formę materialną. W przypadku polskiej grupy etnicznej w Kanadzie, kulturowe dziedzictwo sięga roku 1812, kiedy to Polacy służyli w oddziałach de Meuton i de Waterville. Od tamtego czasu nasze uczestnictwo w społecznym życiu Kanady odnotować można w każdym okresie historii tego kraju, czego dowodzą zgromadzone w Instytucie archiwa. Pozwalają one sięgnąć do korzeni polskiej imigracji w Kanadzie, mają niepodważalną wartość edukacyjną, naukową i kulturową.

Archiwiści troszczą się, żeby zbierany przez nich materiał nie uległ rozproszeniu, a przez to nie uległ zniszczeniu. Dlatego też Instytut współpracuje z różnymi polonijnymi organizacjami i instytucjami, które powierzają mu swoje archiwa, aby właściwie pielęgnowane i katalogowane się nie zniszczyły. W ten sposób zbiory Instytutu stale się powiększają.

Jednakże na kolekcjonowaniu i katalogowaniu nie kończy się praca Instytutu. Większość dokumentów wymaga bowiem fachowej konserwacji. Wiąże się to z czyszczeniem poszczególnych materiałów archiwalnych, wzmacnianiem ich obwolut i okładek, etc. Koszty takiej pracy są wysokie, aczkolwiek stają się one niewymierne, gdy porówna się je z zyskiem, który archiwa przynoszą.


Canada 150

ZAMÓW KSIĄŻKI ONLINEZBIORY INSTYTUTU


BIULETYN


WYDARZENIA


LINKI

Member Login

UserID:
Password: