The Canadian Polish Research Institute

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy

Est. 1956

Microfilm Archives

Polish Newspapers on Microfilms

Title

Series

Czas

March 10, 1920 - Jan. 10, 1923

Czas (sample)

Jan. 17, 1923 - Aug. 5, 1925 (scanned)

Czas (sample)

Aug. 5, 1925 - Feb. 8, 1928 (scanned)

Czas

Feb. 8, 1928 - Aug. 13, 1930

Czas

Aug. 13, 1930 - Feb. 14, 1933

Czas

Feb. 21, 1933 - Sept. 17, 1935

Czas

Sept. 24, 1935 - Apr. 19, 1938

Czas

Apr. 26, 1938 - Nov. 12, 1940

Czas

Nov. 12, 1940 - Jun. 1, 1943

Czas

Jun. 8, 1943 - Feb. 6, 1946

Czas

Feb. 13, 1946 - Nov. 10, 1948

Czas

Nov. 10, 1948 - Sept. 5, 1951

Czas

Sept. 5, 1951 - May 19, 1954

Czas

May 26, 1954 - Jan. 16, 1957

Czas

Oct. 28, 1959 - July 18, 1962

Czas

Aug. 1, 1962 - Oct. 30, 1963

Czas

Nov. 6, 1963 - Dec. 22, 1965

Czas

Jan. 5, 1966 - Sept. 24, 1969

Czas

Oct. 1, 1969 - Dec. 20, 1972

Czas

Jan. 3, 1973 - Dec. 19, 1973

Gazeta Katolicka

1918-1920

Gazeta Katolicka

1921-1922

Gazeta Katolicka

Jan. 1, 1923 - Feb. 4, 1925

Gazeta Katolicka

Sept. 21, 1938 - Oct. 30, 1940

Gazeta Polska w Kanadzie

Nov. 6, 1940 - May 21, 1941

Gazeta Polska

May 21, 1941 - Dec. 1, 1943

Gazeta Polska

Dec. 1, 1943 - July 10, 1946

Gazeta Polska

July 10, 1946 - Feb. 16, 1949

Gazeta Polska

Feb. 23, 1949 - June 23, 1951

Głos Polski - Gazeta Polska

46/3, 1953

Głos Polski - Gazeta Polska

47/5, 1954

Głos Polski - Gazeta Polska

48/6, 1955

Głos Polski - Gazeta Polska

48/7, 1956

Głos Polski - Gazeta Polska

49/8, 1957

Głos Polski - Gazeta Polska

49/14, 1958

Głos Polski - Gazeta Polska

49/15, 1959

Głos Polski - Gazeta Polska

49/16, 1960

Jutrzenka

Oct. 1944 - Nov. 1947

Kacetowiec

June 9, 1955 - 1960

Odsiecz

Nov. 16, 1938 - Apr. 19, 1942

Odsiecz

July 1941 - Apr. 1942

Polonia

Nov. 24, 1934 - Dec. 29, 1934

Polonia

Jan. 12, 1935 - Nov. 30, 1935

Prawo Ludu

March 1945 - Aug. 1945

Prąd

1959

Prąd

1960

Związkowiec

Jan. - Dec. 1933

Związkowiec

Jan. - Dec. 1934

Związkowiec

Jan. - Dec. 1935

Związkowiec

Jan. - Dec. 1938

Związkowiec

Jan. - Dec. 1939

Związkowiec

Jan. - Dec. 1940

Związkowiec

Jan. - Dec. 1941

Związkowiec

Jan. - Dec. 1942

Związkowiec

Jan. - Dec. 1943

Związkowiec

Jan. - Dec. 1944

Związkowiec

Jan. - Dec. 1945

Związkowiec

Jan. - Dec. 1946

Związkowiec

Jan. - Dec. 1947

Związkowiec

Jan. - Dec. 1948

Związkowiec

Jan. - Dec. 1949

Związkowiec

Jan. - Dec. 1950

Związkowiec

Jan. - Dec. 1951

Związkowiec

Jan. - Dec. 1952

Związkowiec

Jan. - Dec. 1953

Związkowiec

Jan. - Dec. 1954

Związkowiec

Jan. - Dec. 1955

Związkowiec

Jan. - Dec. 1956

Związkowiec

Jan. - Dec. 1957

Związkowiec

Jan. - Dec. 1958

Związkowiec

Jan. - Dec. 1959

Związkowiec

Jan. - Dec. 1960

Związkowiec

Jan. - Dec. 1961

Związkowiec

Jan. - Dec. 1962

Związkowiec

Jan. - Dec. 1963

Związkowiec

Jan. - Dec. 1964

Związkowiec

Jan. - Dec. 1965

Związkowiec

Jan. - Dec. 1966

Związkowiec

Jan. - Dec. 1967

Związkowiec

Jan. - Dec. 1968

Związkowiec

Jan. - Dec. 1969

Związkowiec

Jan. - Dec. 1970

Związkowiec

Jan. - Dec. 1972

Związkowiec

Jan. - Dec. 1973

Związkowiec

Jan. - Dec. 1974


Book Microfilm Archives

Author

Title

Published

 

W kwestyi wychodźstwa polskiego

1906

Brzenk, Eleanor T.

The Distribution of Polish Immigrants in Great Britain

1957
(scanned)

Caro, Leopold

Wychodźstwo polskie

1911

Caro, Leopold

Wychodźstwo polskie. Odczyt

1907

Caro, Leopold

Emigracja i polityka

1914

Dmowski, Roman

Wychodźstwo i osadnictwo

1900

Dziewulski, Stefan

Kwestja emigracji

1925

Gargas, Zygmunt
(sample)

W sprawie wychodźstwa do Kanady

1913
(scanned)

Hemon, Ludwik

Bokser i lady

1927

Jarzyna, Adam

Polityka emigracyjna

1933
(scanned)

Koskowski, Bolesław

Wychodźstwo zarobkowe włościan

1901

Krasnocki, Michał

Emigracja osadnicza

1938

Montgomery, Lucy M.

Historynka

1936

Mostwin, Danuta

The Transplanted Family, a Study of the Polish Immigrant Family to the United States after the Second World War

1971
(scanned)

Mytkowicz, A.

Powstanie i rozwój emigracji sezonowej

1917

Okołowicz, Józef
(sample)

Kanada. Garść wiadomości dla wychodźców

1913
(scanned)

Okołowicz, Józef

Wychodźstwo i osadnictwo polskie

1920

Pankiewicz, Michał

Problem emigracji w Polsce

?

Papieski, Leon

Emigracja i kolonizacja

1918

Parker, Gilbert

Biały łabędź. Nowela kanadyjska

1901

Szawleski, Mieczysław

Kwestja emigracji w Polsce

1927
(scanned)

Szawleski, Mieczysław

Wychodźstwo polskie w Stanach Zjednoczonych

1924

Szukjewicz, Wojciech

Kanada - kraj przyszłości

1925
(scanned)

Zarychta, Apoloniusz

Emigracja polska 1918-1931

1939

Załęcki, Gustaw

Procesy migracji i kolonizacji jako problemy nowoczesnej polityki gospodarczo-narodowej

1927

Załęcki, Gustaw

Dwie orjentacje

1929

Załęcki, Gustaw

Przyczynki do źródeł kryzysu

1928


Canada 150


BOOK ORDER FORMINSTITUTE COLLECTIONS


BULLETIN


EVENTS


LINKS

Member Login

UserID:
Password: